نمایش 1–12 از 33 نتیجه

دستگاه NVR | داهوآ – 4 کانال مدل DH-NVR1B08

2,080,000 تومان
داهوآ 8 کانال – تحت شبکه NVR دستگاه + /H. داراي بالاترین فرمت فشرده سازي تصویر با اسمارت 265 VGA

دستگاه NVR | داهوآ – مدل DH-NVR1B08HS-8P

3,800,000 تومان
داهوآ 8 کانال – تحت شبکه NVR دستگاه + /H. داراي بالاترین فرمت فشرده سازي تصویر با اسمارت 265 VGA

دستگاه NVR | داهوآ – مدل DH-NVR2104HS-P-4KS2

3,431,000 تومان
داهوآ 4 کانال NVR دستگاه + /H. داراي بالاترین فرمت فشرده سازي تصویر با اسمارت 265 VGA و HDMI داراي

دستگاه NVR | داهوآ – مدل DH-NVR2108HS-8P-4KS2

4,462,000 تومان
داهوآ 8 کانال NVR 85 دستگاه + /H. داراي بالاترین فرمت فشرده سازي تصویر با اسمارت 265 VGA و HDMI

دستگاه NVR | داهوآ – مدل DH-NVR4104HS-4KS2

3,108,000 تومان
داهوآ 4 کانال NVR دستگاه + /H. داراي بالاترین فرمت فشرده سازي تصویر با اسمارت 265 VGA و HDMI داراي

دستگاه NVR | داهوآ – مدل DH-NVR4104HS-P-4KS2

4,596,000 تومان
داهوآ 4 کانال NVR دستگاه + /H. داراي بالاترین فرمت فشرده سازي تصویر با اسمارت 265 VGA و HDMI داراي

دستگاه NVR | داهوآ – مدل DH-NVR4108HS-4KS2

3,367,000 تومان
داهوآ 8 کانال NVR دستگاه + /H. داراي بالاترین فرمت فشرده سازي تصویر با اسمارت 265 VGA و HDMI داراي

دستگاه NVR | داهوآ – مدل DH-NVR4108HS-8P-4KS2

5,512,000 تومان
داهوآ 8 کانال NVR دستگاه + /H. داراي بالاترین فرمت فشرده سازي تصویر با اسمارت 265 VGA و HDMI داراي

دستگاه NVR | داهوآ – مدل DH-NVR4116HS-4KS2

4,137,000 تومان
داهوآ 16 کانال NVR دستگاه + /H. داراي بالاترین فرمت فشرده سازي تصویر با اسمارت 265 VGA و HDMI داراي

دستگاه NVR | داهوآ – مدل DH-NVR4216-16P-4KS2

10,290,000 تومان
داهوآ 16 کانال NVR دستگاه + /H. داراي بالاترین فرمت فشرده سازي تصویر با اسمارت 265 VGA و HDMI داراي

دستگاه NVR | داهوآ – مدل DH-NVR4216-4KS2

5,932,000 تومان
داهوآ 16 کانال NVR دستگاه + /H. داراي بالاترین فرمت فشرده سازي تصویر با اسمارت 265 VGA و HDMI داراي

دستگاه NVR | داهوآ – مدل DH-NVR4232-4KS2

6,405,000 تومان
داهوآ 32 کانال NVR 77 دستگاه + /H. داراي بالاترین فرمت فشرده سازي تصویر با اسمارت 265 VGA و HDMI