در حال نمایش 9 نتیجه

DVR سیماران | مدل – SM-XV1801L2

1,775,000 تومان
سیماران 8 کانال XVR دستگاه + /H. فشرده سازي فیلم با جریان اسمارت 264 HDCVI – AHD – TVI –

DVR سیماران | مدل – SM-XV21608M5

6,125,000 تومان
سیماران 16 کانال XVR دستگاه + /H. فشرده سازي فیلم با جریان اسمارت 265 HDCVI – AHD – TVI –

DVR سیماران | مدل – SM-XV83216M5

تماس بگیرید
سیماران 32 کانال XVR دستگاه + /H. فشرده سازي فیلم با جریان اسمارت 265 HDCVI – AHD – TVI –

DVR سیماران |مدل – SM-XV1401L2

1,337,500 تومان
سیماران 4 کانال XVR دستگاه + /H. فشرده سازي فیلم با جریان اسمارت 264 HDCVI – AHD – TVI –

DVR سیماران |مدل – SM-XV1401H5

تماس بگیرید
سیماران 4 کانال XVR دستگاه + /H. فشرده سازي فیلم با جریان اسمارت 265 HDCVI – AHD – TVI –

DVR سیماران |مدل – SM-XV1401M5

1,862,500 تومان
سیماران 4 کانال XVR دستگاه + /H. فشرده سازي فیلم با جریان اسمارت 265 HDCVI – AHD – TVI –

DVR سیماران |مدل – SM-XV1801H5

4,500,000 تومان
سیماران 8 کانال XVR دستگاه + /H. فشرده سازي فیلم با جریان اسمارت 265 HDCVI – AHD – TVI –

DVR سیماران |مدل – SM-XV1801M5

3,100,000 تومان
سیماران 8 کانال XVR دستگاه + /H. فشرده سازي فیلم با جریان اسمارت 265 HDCVI – AHD – TVI –