نمایش 1–12 از 25 نتیجه

دوبین مداربسته | سیماران – مدل SM-IP8514M

تماس بگیرید
دوربین دام سیماران دوربین با وضوح تصویر 8 مگاپیکسل داراي پردازنده 1/2.7 CMOS داراي لنز موتورایز 2.8 میلی متر حداقل

دوربین مداربسته | سیماران – مدل SM-IP2410L

1,275,000 تومان
دوربین بالت سیماران دوربین با وضوح تصویر 2 مگاپیکسل داراي پردازنده 1/3.2 CMOS داراي لنز ثابت 2.8 میلی متر حداقل

دوربین مداربسته | سیماران – مدل SM-IP2412H-S

تماس بگیرید
دوربین بالت سیماران دوربین با وضوح تصویر 2 مگاپیکسل داراي پردازنده 1/2.8 CMOS داراي لنز ثابت 2.8 میلی متر حداقل

دوربین مداربسته | سیماران – مدل SM-IP2412M

تماس بگیرید
دوربین بالت سیماران دوربین با وضوح تصویر 2 مگاپیکسل داراي پردازنده 1/2.9 CMOS داراي لنز ثابت 2.8 میلی متر حداقل

دوربین مداربسته | سیماران – مدل SM-IP2414CV-WSFR

تماس بگیرید
دوربین بالت سیماران دوربین با وضوح تصویر 2 مگاپیکسل داراي پردازنده 1/2.8 CMOS داراي لنز ثابت 8 میلی متر حداقل

دوربین مداربسته | سیماران – مدل SM-IP2414H-WSFR

تماس بگیرید
دوربین بالت سیماران دوربین با وضوح تصویر 2 مگاپیکسل داراي پردازنده 1/2.8 CMOS داراي لنز ثابت 2.8 میلی متر حداقل

دوربین مداربسته | سیماران – مدل SM-IP2416M-VF

2,375,000 تومان
دوربین بالت سیماران دوربین با وضوح تصویر 2 مگاپیکسل داراي پردازنده 1/2.9 CMOS داراي لنز ثابت 2.8 الی 12 میلی

دوربین مداربسته | سیماران – مدل SM-IP2510L

1,275,000 تومان
دوربین دام سیماران دوربین با وضوح تصویر 2 مگاپیکسل داراي پردازنده 1/3.2 CMOS داراي لنز ثابت 2.8 میلی متر حداقل

دوربین مداربسته | سیماران – مدل SM-IP2512H-WSFR

تماس بگیرید
دوربین دام سیماران دوربین با وضوح تصویر 2 مگاپیکسل داراي پردازنده 1/2.8 CMOS داراي لنز ثابت 2.8 میلی متر حداقل

دوربین مداربسته | سیماران – مدل SM-IP4410L

1,750,000 تومان
دوربین بالت سیماران دوربین با وضوح تصویر 4 مگاپیکسل داراي پردازنده 1/2.7 CMOS داراي لنز ثابت 2.8 میلی متر حداقل

دوربین مداربسته | سیماران – مدل SM-IP4510L

1,750,000 تومان
دوربین دام سیماران دوربین با وضوح تصویر 4 مگاپیکسل داراي پردازنده 1/2.7 CMOS داراي لنز ثابت 2.8 میلی متر حداقل

دوربین مداربسته | سیماران – مدل SM-IP5412H-WFR

تماس بگیرید
دوربین بالت سیماران دوربین با وضوح تصویر 5 مگاپیکسل داراي پردازنده 1/2.5 CMOS داراي لنز ثابت 2.8 میلی متر حداقل